Có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng số cho doanh nghiệp trên các thiết bị nào?

Phần lớn các ứng dụng ngân hàng số hiện nay đều được thiết kế để sử dụng linh hoạt trên mọi thiết bị, bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay (laptop) và cả thiết bị di động.

Bài viết liên quan

Câu hỏi liên quan