Đâu là các tiện ích chính của ngân hàng số dành cho doanh nghiệp?

Ngân hàng số (Internet banking) cho doanh nghiệp cung cấp 4 tiện ích chính sau đây:
1. Quản lý tài khoản của doanh nghiệp: Chủ doanh nghiệp hoặc nhân viên kế toán có thể dễ dàng thực hiện các thao tác vấn tin, quản lý danh bạ chuyển tiền, in/xuất báo cáo… thông qua ứng dụng ngân hàng
2. Chuyển khoản trực tuyến: Bạn có thể thực hiện chuyển khoản cấp tốc đơn lẻ hoặc theo danh sách, đến tài khoản cùng hoặc khác ngân hàng đều được.
3. Nộp thuế: Ứng dụng ngân hàng trực tuyến có thể giúp doanh nghiệp nộp thuế hải quan, thuế nội địa 100% online mà không cần đến văn phòng, rút ngắn thời gian nộp thuế định kỳ.
4. Thanh toán trực tuyến: Bao gồm thanh toán lương, thu/chi hộ, thanh toán hóa đơn doanh nghiệp…

Bài viết liên quan

Câu hỏi liên quan