Để đăng ký mở tài khoản ngân hàng số, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Dưới đây là các loại giấy tờ mà doanh nghiệp cần chuẩn bị để đăng ký tài khoản ngân hàng điện tử:
1. Đơn đề nghị mở tài khoản (theo mẫu của ngân hàng)
2. Giấy phép đăng ký kinh doanh
3. Mã số thuế
4. Quyết định bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng
5. Các giấy tờ khác nếu có (tùy thuộc vào từng ngân hàng)

Bài viết liên quan

Câu hỏi liên quan