Cách kiểm tra số tài khoản ngân hàng như thế nào?

Có 4 cách phổ biến để khách hàng để kiểm tra số tài khoản:
– Kiểm tra số tài khoản trên dịch vụ SMS Banking
– Kiểm tra số tài khoản trên dịch vụ Internet Banking/Mobile Banking
– Kiểm tra số tài khoản trên biên lai giao dịch của cây ATM
– Kiểm tra số tài khoản bằng cách ra trực tiếp quầy giao dịch của chi nhánh ngân hàng

Bài viết liên quan

Câu hỏi liên quan