Internet Banking và Mobile Banking giống nhau hay khác nhau?

Internet Banking và Mobile Banking đều nằm trong dịch vụ ngân hàng trực tuyến, có nhiều tính năng tương đồng và có thể sử dụng 24/7 ở bất kỳ đâu có kết nối mạng. Tuy nhiên, chúng sẽ có những điểm khác nhau cụ thể như:
Internet Banking: Sử dung trên website của ngân hàng, có thể sử dụng trên thiết bị di động hoặc máy tính bàn, laptop để truy cập.
Mobile Banking: Sử dụng thông qua các điện thoại thông minh có hệ điều hành hỗ trợ để tải ứng dụng ngân hàng để sử dụng.

Bài viết liên quan

Câu hỏi liên quan