Phân biệt thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng khác nhau như thế nào?

Thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng đều có công dụng chính là thanh toán và giao dịch cho hầu hết dịch vụ.
Tuy nhiên,chúng có những điểm khác nhau như:
Điều kiện mở thẻ:
– Thẻ ghi nợ: khách hàng chỉ cần mang theo các loại giấy tờ tuỳ thân là được. Thẻ ghi nợ cho phép khách hàng thanh toán và giao dịch với số dư có trong thẻ.
– Thẻ tín dụng: yêu cầu khách hàng chuẩn bị các loại giấy tờ chứng minh tài chính và thu nhập hàng tháng để đảm bảo khả năng thu nhập. Thẻ tín dụng cho phép khách hàng thanh toán mà không cần có tiền trong thẻ. Đây là hình thức vay tiền của ngân hàng để thanh toán trước. Tới kỳ hạn thanh toán chủ thẻ có nhiệm vụ phải trả tiền lại đầy đủ cho ngân hàng.

Bài viết liên quan

Câu hỏi liên quan