Thẻ thanh toán quốc tế và nội địa là gì?

Thẻ thanh toán quốc tế và nội địa đều có công dụng thanh toán, rút tiền và giao dịch, tuy nhiên thẻ thanh toán nội địa (hay còn gọi là thẻ ATM) chỉ được sử dụng trong khu vực nội địa, còn thẻ thanh toán quốc tế thì có thể sử dụng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Bài viết liên quan

Câu hỏi liên quan