Thẻ visa debit có trả góp được không?

Thông thường, khách hàng chỉ có thể sử dụng thẻ tín dụng để thực hiện các hình thức trả góp. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp sử dụng thẻ visa debit để trả góp. Điều kiện để trả góp bằng thẻ visa debit bao gồm:
– Số dư trong thẻ phải lớn hơn số tiền của món hàng mà khách hàng muốn trả góp
– Số dư trong thẻ phải lớn hơn số tiền trả góp hàng tháng cho phía ngân hàng

Bài viết liên quan

Câu hỏi liên quan