Thẻ Visa khác gì so với thẻ MasterCard?

thẻ mastercard 1

Cả 2 loại thẻ đều là thẻ ghi nợ quốc tếó thể sử dụng để thanh toán và giao dịch ở hầu hết mọi điểm trên thế giới.
Thẻ Visa là loại thẻ do công ty Visa International Service Association ở Mỹ liên kết với các ngân hàng phát hành. Thẻ có biểu tượng VISA nằm ở góc bên phải.
Thẻ MasterCard là loại thẻ do công ty MasterCard Worldwide có trụ sở ở New York, Mỹ kết hợp với các ngân hàng phát hành. Trên thẻ có biểu tượng MasterCard nằm ở góc bên phải.