Tin mới nhất về

Quy định bảo lãnh tín dụng

Cho Vay Doanh Nghiệp

Quy định bảo lãnh tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay là gì?

Phía hỗ trợ bảo lãnh và cho vay doanh nghiệp là quỹ tài chính được thành lập với mục tiêu không vì lợi nhuận. Qua đó, phía doanh nghiệp được cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền theo đúng thời hạn theo yêu cầu.

Tin tức mới nhất về tài khoản tiết kiệm và ngân hàng