Những điều cơ bản về nguồn vốn kinh doanh bạn cần biết

nguồn vốn kinh doanh 2

Dù cho bạn là cá nhân hay doanh nghiệp, khi muốn bắt đầu kinh doanh trong một lĩnh vực nào đó cũng cần tìm hiểu về nguồn vốn kinh doanh và các yếu tố liên quan.

1. Khái niệm và đặc điểm của nguồn vốn kinh doanh

Vốn kinh doanh là yếu tố tiên quyết và quan trọng trong quá trình vận hành sản xuất kinh doanh. Một phần của nguồn vốn kinh doanh để chi trả cho các khoản như tiền nhân công, mua nguyên vật liệu,… cho công đoạn đầu vào.

nguồn vốn kinh doanh 1

Hình 1: Nguồn vốn kinh doanh là yếu tố tiên quyết trong quá trình xây dựng và vận hành doanh nghiệp

1.1. Nguồn vốn kinh doanh là gì và bao gồm các loại tài sản nào?

Nguồn vốn kinh doanhlượng tiền được dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Số vốn này được hình thành trong quá trình thành lập của công ty và được biến đổi trong suốt quá trình kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp.

Vốn kinh doanh có thể tồn tại dưới dạng tiền hoặc tài sản như máy móc, thiết bị,… Vốn sẽ không cố định, nó có thể sẽ tăng lên hoặc giảm xuống tùy thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn kinh doanh được thể hiện dưới dạng tiền tệ bao gồm cả phần tài sản được sử dụng để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh nhằm mục đích thu về lợi nhuận.

1.2. Đặc điểm của nguồn vốn kinh doanh

Những đặc điểm cơ bản của nguồn vốn kinh doanh như sau:

 • Đây là nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với mục tiêu chính là tích lũy và sinh lời.
 • Nguồn vốn này được hình thành trước và là tiền đề để có các hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Vốn kinh doanh chỉ được sử dụng trong 1 chu kỳ. Sau khi hết chu kỳ phải được thu hồi về và chuẩn bị cho chu kỳ kinh doanh tiếp theo.
 • Kết thúc chu kỳ, nếu vốn kinh doanh không được thu hồi đồng nghĩa với doanh nghiệp có nguy cơ bị phá sản.

nguồn vốn kinh doanh 2

Hình 2: Vốn kinh doanh phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với mục tiêu tích lũy và sinh lời

2. Các hình thức phân loại nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Có nhiều cách phân loại nguồn vốn kinh doanh theo loại nguồn vốn hình thành, đặc điểm chu chuyển của nguồn vốn, quan hệ sở hữu, thời gian huy động vốn.

2.1. Phân loại vốn theo nguồn hình thành

Dựa trên nguồn hình thành, các loại nguồn vốn kinh doanh gồm có:

 • Vốn chủ sở hữu: là vốn được hình thành từ nguồn vốn của chủ sở hữu, hay vốn góp của các nhà đầu tư, vốn phát sinh trong quá trình hoạt động.
 • Vốn góp: là khoản vốn góp lúc ban đầu do các chủ sở hữu cùng góp vốn.
 • Nguồn vốn hình thành từ lợi nhuận không chia: quá trình vận hành doanh nghiệp sẽ tạo ra khoản lợi nhuận. Nếu doanh nghiệp không chia phần lợi nhuận đó và mang đi để tái đầu tư thì đây là một phần của nguồn vốn kinh doanh.
 • Phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu: các doanh nghiệp có thể tăng nguồn vốn của mình bằng cách phát hành các cổ phiếu, trái phiếu nhằm huy động vốn.
 • Vay vốn: nguồn vốn doanh nghiệp vay từ ngân hàng, các tổ chức tín dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh cũng được coi là vốn kinh doanh.

2.2. Phân loại nguồn vốn kinh doanh theo đặc điểm chu chuyển của nguồn vốn

Dựa trên đặc điểm chu chuyển của nguồn vốn, các loại hình nguồn vốn kinh doanh được phân loại như sau:

 • Vốn cố định: là phần vốn được hình thành nhằm mục đích mua các tài sản cố định cho doanh nghiệp. Những phần tài sản này được dùng trong các công việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quy mô của vốn cố định sẽ ảnh hưởng đến quy mô của các tài sản cố định, tài sản cố định thì lại mang tính quyết định đến sự chu chuyển của vốn.
 • Vốn lưu động: dùng để vận hành những tài sản lưu động của doanh nghiệp, đảm bảo cho các hoạt động của doanh nghiệp được diễn ra bình thường. Những loại tài sản ngắn hạn, tiền mặt được xem như là vốn lưu động. Các khoản tiền phải thu và hàng tồn kho cũng được tính như một loại vốn lưu động. 

nguồn vốn kinh doanh 3

Hình 3: Có nhiều cách để phân loại nguồn vốn kinh doanh

2.3. Căn cứ vào quan hệ sở hữu để phân loại nguồn vốn kinh doanh

Căn cứ vào quan hệ sở hữu, nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp được phân loại như sau:

 • Vốn sở hữu: là nguồn vốn được hình thành từ một hoặc nhiều người là chủ sở hữu của doanh nghiệp. Thông thường, vốn sở hữu sẽ được hình thành khi bắt đầu thành lập doanh nghiệp và được bổ sung thêm trong suốt quá trình phát triển của công ty.
 • Vốn từ nguồn nợ: Đây là nguồn vốn được hình thành từ những nguồn vay vốn khác nhau. Nguồn vay có thể là nhà đầu tư trong và ngoài nước, tổ chức tài chính tín dụng, tài sản chờ xử lý hay các khoản tín dụng chưa thanh toán.

2.4. Theo thời gian huy động và sử dụng vốn để phân loại vốn

Thời gian huy động và sử dụng vốn là một trong những yếu tố dùng để phân loại vốn kinh doanh. 

 • Vốn thường xuyên: là loại vốn dùng dài hạn, thời gian ít nhất là một năm hoạt động của doanh nghiệp.
 • Nguồn vốn tạm thời: là nguồn vốn kinh doanh được dùng trong một khoảng thời gian ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động có tính chất tạm thời hoặc vô tình phát sinh trong quá trình hoạt động.

Nguồn vốn kinh doanh có vai trò đặc biệt quan trọng trong các hoạt động của doanh nghiệp. Dựa vào đây có thể xác định được quy mô, sự phát triển, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ấy.

Đọc thêm: Các điều kiện để doanh nghiệp vay vốn ngân hàng hiện nay là gì?

Tin tức liên quan

Có thể bạn sẽ
quan tâm

Tin tức mới nhất về tài khoản tiết kiệm và ngân hàng