Tin mới nhất về

Cho Vay Doanh Nghiệp

Cho Vay Doanh Nghiệp

Tìm hiểu về nguồn vốn kinh doanh và hồ sơ vay vốn kinh doanh

Nguồn vốn kinh doanh là số tiền dùng để đầu tư và phục vụ cho hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. Nguồn vốn này được xem là số tiền ứng trước cho tài sản hữu hình và vô hình. Vốn kinh doanh đóng vai trò quan trọng, quyết định hoạt động của doanh nghiệp. 

Cho Vay Doanh Nghiệp

Quy định bảo lãnh tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay là gì?

Phía hỗ trợ bảo lãnh và cho vay doanh nghiệp là quỹ tài chính được thành lập với mục tiêu không vì lợi nhuận. Qua đó, phía doanh nghiệp được cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền theo đúng thời hạn theo yêu cầu.

Cho Vay Doanh Nghiệp

Những ngân hàng nào hỗ trợ cho vay doanh nghiệp hiện nay?

Hiện nay các chủ doanh nghiệp mới thành lập thường tìm đến các dịch vụ hỗ trợ tài chính như vốn vay doanh nghiệp tại các ngân hàng trong nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Xu hướng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ được xem là một công cụ giúp các chủ kinh doanh mới tiết kiệm được thời gian và có thêm cơ hội phát huy lợi thế trong thị trường.

Tin tức mới nhất về tài khoản tiết kiệm và ngân hàng