Tin mới nhất về

Hạn mức thẻ tín dụng

Hạn mức thẻ tín dụng

Hạn mức tín dụng là gì và cách kiểm tra hạn mức thẻ tín dụng

Thật ra, hạn mức thẻ tín dụng là khoản tiền tối đa mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng sử dụng thẻ cho việc chi tiêu mua sắm, thanh toán cho nhu cầu cá nhân. Nếu trong quá trình sử dụng thẻ tín dụng bạn vượt quá hạn mức chi tiêu của thẻ sẽ bị ngân hàng tính phí vượt hạn mức.

Tin tức mới nhất về tài khoản tiết kiệm và ngân hàng