Tin mới nhất về

Rút tiền mặt thẻ tín dụng

Đáo hạn thẻ tín dụng

Đáo hạn thẻ tín dụng là gì? Có nên sử dụng dịch vụ đáo hạn hay không

Hình thức đáo hạn thật ra giống như dịch vụ cho vay lãi nóng. Bên cung cấp sẽ hỗ trợ bạn một khoản tiền vào thẻ tín dụng để ngân hàng có thể trừ nợ. Sau đó, khi ngân hàng cấp lại hạn mức cho chủ thẻ, bên cung cấp dịch vụ sẽ cà thẻ qua máy POS để thu nợ và thu phí dịch vụ.

Tin tức mới nhất về tài khoản tiết kiệm và ngân hàng